Lalla er uddannet Fysioterapeut, Akupunktør med Kinesisk Medicin, Kostvejleder og Naturterapi

Lalla hjælper dig med blivende forandring, da du får hjælp til dine symptomer og til dit næsteNaturterapi
realistiske skridt mod mere sundhed i hverdagen.
Hos NaturSund finder du:
Vi aftaler indsatsen og målet i fællesskab, og du får med større selvindsigt og nye redskaber en god mulighed for selv at fastholde de positive forandringer fremover.