Oversigt over alle hold i Sundhedshuset.

Læs mere om de enkelte hold under siderne “pilates”, “Yoga” og “Ryghold”