Cool Kids forløbet

Cool Kids behandlingen er baseret på veldokumenteret forskning og bygger på kognitiv adfærdsterapi. Det vil sige, at der arbejdes med, hvordan barnets Tanker, Følelser, Krop og Adfærd påvirkes, når angsten har fat, og hvordan jeres barn skal lære selv at kunne regulere sin angst. Derudover lærer i forældre, hvordan I kan støtte og hjælpe jeres barn, når det er bange herunder, hvad der er hensigtsmæssigt og mindre hensigtsmæssigt at gøre. I bliver desuden klogere på, hvordan I kan stå i ”blæsevejr” med jeres barn, når angsten har fat, samt hvordan I støtter jeres barn til modig adfærd fremfor at vedligeholde eller ”fodre” angsten. Det bliver en berigende rejse, der styrker jeres barn, og jeres familie fremadrettet.

Forløbet foregår over 10 sessioner á 2 timers varighed i Psykologhuset Hørning.

Sessionerne ligger fredage kl. 8.30-10.30.

Alle forløb starter med en for-samtale af 50 minutters varighed, hvor vi sammen afklarer, hvad jeres barn og I har behov for. Dernæst afklarer vi, hvorvidt jeres barn har en behandlingskrævende angstproblematik, samt hvilket behandlingsforløb jeres barn og I vil profitere mest af.

Det anbefales, at begge forældre deltager hver gang, men dette er ikke et krav. Der er en del hjemmeopgaver under forløbet, så de nye færdigheder kan øves og trænes oftest muligt under forløbet, hvor vi følger processen helt tæt på, da dette har stor betydning for jeres udbytte af behandlingsforløbet.